Avrupa Parlamentosu’nun seks işçiliği raporu kabul edildi: Talebi azaltın, seks işçilerini koruyun

T24 Dış Haberler

Avrupa Parlamentosu (AP), seks işçiliğine neden olan koşullarla mücadele için Avrupa Birliği (AB) tedbirlerinin yürürlüğe konulması ve yoksulluğu ortadan kaldıracak politikaları hayata geçirme çağrısında bulundu. 

AB’de seks işçiliği, bunun sınır ötesi etkileri ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadın hakları üzerindeki etkilerine ilişkin AP raporu; 234 lehte, 175 aleyhte ve 122 çekimser oyla AP üyeleri tarafından kabul edildi. 

AB içerisinde seks işçiliğine ilişkin ulusal yasalar arasındaki asimetrinin, cinsel sömürü amaçlı insan ticareti mağdurlarının artmasına yol açtığının altını çizilen raporda, bu durumun organize suçlar için verimli bir faaliyet alanı oluşturduğuna vurgu yapıldı. Raporda, “Üye devletler, suçluların cezasız kalmasına yol açan boşluklardan kaçınmak üzere mevcut mevzuatı değerlendirmeli, Komisyon ise seks işçiliği yapan kişilerin temel haklarını güvence altına alan ortak AB kılavuz ilkeleri geliştirmelidir” denildi. 

Talebi ve online reklamları azaltmaya yönelik tedbirler

Seks işçiliği ve cinsel sömürü amaçlı insan ticaretinin, bunlara yönelik bir talep olduğu için var olabildiğini belirten Avrupa Parlamentosu üyeleri; insan ticaretinin önlenmesi ve azaltılması için talebin azaltılmasının kilit önem taşıdığının altını çizdi. Ancak bunun seks işçiliği yapanlara zarar vermeyecek şekilde yapılması gerektiği vurgulandı. 

Avrupa Parlamentosu ayrıca üye devletleri, doğrudan ya da dolaylı olarak seks işçiliğini teşvik eden ya da ‘alıcıları cezbetmeye’ çalışan çevrimiçi reklamlarla mücadele etmek üzere acil tedbirler almaya çağırdı. 

Seks işçilerinin temel hizmetlere erişimini sağlamak ve korumak

AP milletvekilleri, COVID-19 nedeniyle kötüleşen sosyal ve ekonomik durum ile hayat pahalılığı krizinin, cinsel sömürü de dahil olmak üzere kadınlara yönelik her türlü istismar ve şiddeti artırdığını vurguladı. Bu durumun savunmasız durumdaki pek çok kadının yoksulluğa ve sosyal dışlanmaya sürüklediğini belirten AP milletvekilleri, yoksulluğa karşı etkin politikalar talep etti.

Raporda, seks işçilerinin sürekli polis ve adli süreçler tehdidiyle karşı karşıya oldukları, marjinalleştirildikleri ve damgalandıkları; bunun da çoğu zaman adalet arayışlarını engellediği belirtildi. Avrupa Parlamentosu üyeleri, yüksek kaliteli sağlık ve sosyal hizmetlerin yanı sıra adalet sistemine ve seks işçiliğinden çıkış yollarına tam erişim çağrısında bulundu.

“Seks işçiliğinin nedenlerini ortaya koyuyoruz”

Raportöe Maria Noichl, AP raporunun kabul edilmesine ilişkin şunları söyledi:

“Bugün Parlamento, toplumlarımızda geleneksel olarak göz ardı edilen, ötekileştirilen ve damgalanan insanlara, özellikle de kadınlara ses veriyor. Seks işçiliği gerçeği konusunda uzun süredir uyarıda bulunanların yanında duruyoruz. Bu rapor, insanların büyük çoğunluğunun neden seks işçiliği batağına saplandığının nedenlerini ortaya koymakta ve ileriye dönük olarak izlenecek yolun altını çizmektedir: çıkış programları ve alternatifler yaratmak, yoksulluk ve sosyal dışlanmayı ortadan kaldırmak, klişeleri ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmak ve alıcılarla mücadele ederek talebi azaltmak”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir